Privacy policy

Polityka prywatności
Korzystając ze sklepu internetowego uxnotes.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności.
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności określa zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach.

Źródła danych o użytkownikach:

1. Formularz rejestracyjny – w formularzu rejestracyjnym, który jest niezbędny do utworzenia Konta Klienta (patrz regulamin serwisu) w użytkownik jest proszony o podanie podstawowych danych: Imię, Nazwisko, E-Mail, Telefon, Fax, Firma, Adres, Miasto, Kod pocztowy, Państwo, Województwo, REGON, NIP, które mają umożliwić kontakt z Użytkownikiem oraz w przypadku firm umożliwić wzajemne rozliczenia biznesowe.

  1. Jednorazowy zakup – jeśli sklep udostępni taką możliwość, Klient może dokonać zakupu towaru bez zakładania konta klienta. W takim wypadku użytkownik proszony jest o podanie Imię, Nazwisko, E-Mail, Telefon, Fax, Firma, Adres, Miasto, Kod pocztowy, Państwom Województwo, REGON, NIP, które mają umożliwić kontakt z Użytkownikiem oraz w przypadku firm umożliwić wzajemne rozliczenia biznesowe. Podanie tych danych nie umożliwia użytkownikowi przeglądania historii zakupów czy korzystania z przywilejów dla zarejestrowanych klientów. Jednocześnie dane z takiego formularza zamówienia są gromadzone i przetwarzane w zakresie identycznym jak dane podane w procesie rejestracji. Użytkownikowi przysługują z tego tytułu również identyczne prawa związane z ich przechowywaniem i przetwarzaniem.
  2. Cookies – sklep internetowy UXNotes.pl wykorzystuje tzw. “cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym Użytkownika serwisu. Cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Dzięki temu administratorzy UXNotes.pl mogą uzyskiwać podstawowe informacje o Użytkownikach i ich aktywności na stronach portalu. Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących odpowiedzialności sklepu internetowego UXNotes.pl oraz dostosowywania go do potrzeb Użytkowników.
  3. Numery IP – podobnie jak większość serwisów internetowych analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP Użytkowników. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników korzystających z usług sklepu internetowego UXNotes.pl

Udostępnianie informacji o użytkownikach

Dane osobowe przekazywane nam przez Klienta są przetwarzane przez
Piksel Media Arkadiusz  Koperek
Arkadiusz Koperek
ul. Heleny 16/55
30-838 Kraków

 Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy
– wysłania zamówienia oraz

– jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep UXNotes.pl

Sklep internetowy UXNotes.pl nie udostępnia żadnych informacji osobowych podmiotom trzecim, chyba, że następuje to na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (policja, prokuratura, sądy, itp.) w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa przez Użytkownika. Jednocześnie Wydawca serwisu UXNotes.pl zastrzega sobie możliwość opracowania zbiorczych podsumowań statystycznych oraz wszelkich informacji nie pozwalających na bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Ochrona prywatności
Sklep internetowy UXNotes.plw pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.

Gromadzenie danych
Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przetwarzamy przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.10.1997 r mają Państwo prawo wglądu do swych danych, prawo do ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania dla celów marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Klienta są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze serwerach sklepu internetowego UXNotes.pl. Dane osobowe nie są udostępniane i nie są sprzedawane osobom trzecim.

Kontakt
Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania lub propozycje dotyczące Polityki Prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, proszeni są o wysłanie uwag na adres: [email protected]